Saadettin Güngör - "MUHASEBE BİLGİLERİ"
|ANA SAYFA| HAKKINDA| MİZAH| MUHASEBE| PROGRAM| ARAÇLAR| YAZILAR-E-KİTAP|

- MUHASEBE -

HESAPLAMALAR
  Vergi Hesaplamaları Gec.Zammı Hesaplama
Gecikme Faizi Hesaplama
Vergi Ziyaı Cezası Hesaplama
Gelir Vergisi Hesaplama (1998-2004 Yılları)
Kurumlar Vergisi Hesaplama (1998-2004 Yılları)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama (2004 Yılı)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama (2003 ve eski yıllar)

 

SSK & BAĞ-KUR

SSK Prim Gün Sayıları
Ne Zaman Emekli Olurum
506 sayılı Kanunda 5198 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler (16-320)
e-bildirge hakkında öğrenmek istedikleriniz
e-bildirge Tebliği
E-Bildirge, Yabancı Uyruklular
5073 Sayili Kanunla İlgili Ek ve İptal Belgereninin Düzenlenmesine İlişkin Açıklama
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti
12-302 EK Sayılı Genelge (Kurum alacaklarının KDV iadesinden mahsubu)
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği
Eğlence Sektörü İş Sözleşmesi
Yabancı Personel İçin Başvuru Formu

 
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ

Tic. Ünvanı Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

Gazete İlan Sorgula

Resim

TEKDÜZEN HESAP PLANI


E-Beyanname
E-Beyanname Giriş
E-Bildirge
E-Bildirge Giriş

"SM. HÜSEYİN GÜNGÖR'E AİT MUHASEBE PROGRAMLARI"

Buradan İndir
Personel Bordro Programı

İşletme Defteri Programı

Beyanname Düzenleme Programı

Bu programlara sitemin program sayfasından da ulaşabilirisiniz...
PRATİK BİLGİLER

Her konuda yaralanabileceğiniz pratik bilgiler..
VERGİ TAKVİMİ

Bu yıla ve daha önceki yıllara ait vergi takvimlerine buradan ulaşabilirsiniz...
GÜNCEL MEVZUAT

Güncel ve daha önce resmi gazetede yayınlanan mevzuatlara buradan ulaşabilirsiniz...RESMİ GAZETEDE BUGÜN

Bugünkü resmi gazetede yayınlanan mevzuatlara buradan ulaşabilirsiniz...
SSK MEVZUATI

SSK Kanunu,Tebliğler,Tüzükler,Yönetmelikler ve Genel Yazılar...
VERGİ KANUNLARI
Vergi Kanunları, Maddeler, Gerekçeler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, İç Genelgeler, Genel Yazılar, Özelgeler, Sirküler
BAĞ-KUR KANUNLARI
1479,2926,4386,2108,3201,2829,3165,3235,2229,
2423,4447,4692 sayılı bağ-kur Kanunları...
TÜM KANUNLAR
Kanun No Kanun Adı
Tebliğler
İç Genelgeler
Özelgeler
Sirküler
193 Gelir Vergisi Kanunu
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu
3065 Katma Deger Vergisi Kanunu
213 Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)
7338 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu
1319

Emlak Vergisi Kanunu

197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
3074

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu

İç Genelgeleri
Sirküleri
492 Harçlar Kanunu
Sirküleri
488 Damga Vergisi Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Sirküleri
6802 Gider Vergileri Kanunu
İç Genelgeleri
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
İç Genelgeleri
Sirküleri
2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
Tebliğleri
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
4306 İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kâğıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
İç Genelgeleri
2978 Vergi İadesi Hakkında Kanun
İç Genelgeleri
Sirküleri
2575 Danıştay Kanunu
Tebliğleri
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu
3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
2576 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun
Tebliğleri
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
4358 Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Ve Noterlik Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Özelgeleri
Sirküleri
3787 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun
Tebliğleri
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
2380 Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Tebliğleri
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
3986 Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
2982 Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun
İç Genelgeleri
Sirküleri
3418 Eğitim, Gençlik, Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası İle 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması Ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
İç Genelgeleri
Özelgeleri
Sirküleri
1318 Taşıt Alım Vergisi
Sirküleri
210 Değerli Kağıtlar Kanunu
İç Genelgeleri
Sirküleri
4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Özelgeleri
Sirküleri
4811 Vergi Barışı Kanunu
Özelgeleri
Sirküleri
4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun
Özelgeleri
Sirküleri

Kaynak : Gelirler Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Bankası
www.000webhost.com
 
 

LİNKLER

 2005 Yılı Beyannameleri

 Araç Sorgulama

 ATO Borç Servisi

 Bağkur Emekli. Hesabı

 Bağkur S.Sorulan Sorular

 Bağkur Prim Borçları

 Bağkur Primleri

 Banka İnternet Adr.

 G. Zammı Hes. Vergi

 G. Zammı Hesabı SSK

 İnternet Vergi Dairesi

 İşkur Adresleri

 Kasko Değerleri

 Meslek Odaları

 MTV Hesaplama

 Muhasebat Gn. Md.

 Ne Zaman  Emekli Olabilirim

 ÖSYM

 Posta Kodu Sorgulama

 SSK Kontrol Numarası

 SSK Prim Gün Sayıları

 SSK Form ve Dilekçeleri

 Tapu İşlemleri

 TASİŞ Araç-Eşya Satış

 TCMB SSS

 Telefon Rehberi

 Telefon Kodları

 V. Barışı İndirim Hesabı

 Vatandaşlık Numarası

 Vergi Daireleri

Vergi Daireleri Otomasyonlu

 Vergi Güncel

 Vergi Kimlik Numarası

 İl Plaka Numaraları


FAYDALI LİNKLER

Enflasyon Hesaplayıcı

DİE Haber Bülteni

Döviz Kurları